Overzicht

Het IVC in het kort

Wat is het IVC ?

Bij de wet van 5 september 2018 werd het informatieveiligheidscomité (IVC) opgericht.

Het bestaat uit twee kamers: de kamer sociale zekerheid en gezondheid, die is gevestigd bij de KSZ en het eHealth-platform, en de kamer federale overheid, die is gevestigd bij de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.
Het heeft specifieke opdrachten op het vlak van de informatieveiligheid – waaronder het verlenen van beraadslagingen voor bepaalde types mededelingen van persoonsgegevens – maar is geen toezichthoudende autoriteit in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Het is bijgevolg niet bevoegd voor het toezicht op de naleving van de regelgeving, het oplossen van problemen en geschillen of het behandelen van klachten. Voor die aangelegenheden is immers de Gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd.

De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is de opvolger van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, waarvan het enkele bevoegdheden heeft overgenomen, zoals het formuleren van goede praktijken, het verlenen van beraadslagingen en het ondersteunen van functionarissen voor gegevensbescherming. De regelgeving voorziet dat het mandaat van de externe leden van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gehandhaafd wordt tot de datum van de benoeming van de leden van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité en dat het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid tot die datum vergadert als één instantie waarin de beide afdelingen (de afdeling sociale zekerheid en de afdeling gezondheid) worden geïntegreerd en de taken uitoefent die verenigbaar zijn met de AVG of GDPR.

Dat betekent concreet dat, hoewel het informatieveiligheidscomité momenteel nog niet samengesteld is, bepaalde taken van zijn kamer sociale zekerheid en gezondheid toch reeds uitgevoerd worden, zij het dan door bepaalde leden van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, van wie het mandaat tijdelijk behouden blijft.

Wie zijn de leden ?

Zoals opgemerkt, blijft het mandaat van bepaalde leden van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid behouden tot de dag van de benoeming van de eigenlijke leden van het informatieveiligheidscomité. Het betreft de volgende personen :

Juristen

Michel DISPERSYN 
(plaatsvervanger: / )

Paul SCHOUKENS 
(plaatsvervanger: Ludwine CASTELEYN)

Informaticus

Jean RAMAEKERS (regulier emeritus hoogleraar aan de universiteit van Namen)
(plaatsvervanger: Bart SIJNAVE)

Artsen

Bart VIAENE
(plaatsvervanger: Stefaan BARTOLOMEEUSEN)

Christian SMULDERS
(plaatsvervanger: Etienne DE CLERCQ)

Benoît DEBANDE
(plaatsvervanger: Didier THILLAYE DU BOULLAY)

Georges DE MOOR
(plaatsvervanger: Michel DENEYER)