Overzicht

Bewijskracht

OISZ en FOD's belast met de toepassing van de sociale zekerheid

Deze instellingen kunnen ter erkenning door de bevoegde minister de voorwaarden en de nadere regels voorleggen voor het opslaan, bewaren, uitwisselen, meedelen of weergeven, met fotografische, optische, elektronische of andere technieken of op een leesbare drager, van de gegevens waarover zij beschikken of die aan hen zijn overgemaakt voor de toepassing van de sociale zekerheid.

Zij leggen hun dossier, met een beknopte zelfevaluatie aangaande het voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3, tegelijkertijd voor aan de bevoegde minister en voor advies aan het Informatieveiligheidscomité (IVC). Vervolgens legt het IVC zijn advies voor aan de bevoegde minister.

Alvorens het dossier in te dienen bij de minister en het IVC kan de aanvragende instelling eventueel beroep doen op de dienstverlening van de KSZ met betrekking tot de zelfevaluatie. In dit geval dienen zij rekening te houden met de richtlijnen (quickscan) van de KSZ.

Andere instellingen

Bij Koninklijk besluit van 7 december 2016 werd de wetgeving rond de bewijskracht aangepast, waardoor een goedkeuring van het dossier niet meer noodzakelijk is voor andere instellingen van sociale zekerheid en de sociale secretariaten voor werkgevers.

De instelling dient een zelfevaluatie uit te voeren.

De KSZ kan indien gewenst een dienstverlening aanbieden waarbij er een doorlichting wordt gehouden van de zelfevaluatie. In dit geval dienen zij rekening te houden met de richtlijnen (quickscan) van de KSZ.

U dient het document van de zelfevaluatie en het dossier ter beschikking te houden in geval van een eventuele externe controle.

Richtlijnen m.b.t. de quickscan

Overzicht adviezen Informatieveiligheidscomité m.b.t. bewijskracht