Overzicht

Kinderbijslag

Algemene informatie

Sinds de regionalisering van de gezinsbijslag, is de woonplaats van het kind die bepaalt welke deelentiteit het dossier beheert en de uitbetaling doet. 

Elke regio heeft de mogelijkheid om haar eigen accenten aan te brengen. Zo heet de gezinsbijslag in Vlaanderen voortaan “Groeipakket” wat bestaat uit een pakket aan financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind in elk gezin. Zo bestaan er binnen het Groeipakket 3 participatietoeslagen (de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag). Deze participatietoeslagen worden ook opengesteld aan kinderen die niet in Vlaanderen zijn gedomicilieerd, op voorwaarde dat het rechtgevend kind naar een Nederlandstalige kinderopvang of school gaat in Vlaanderen of Brussel. Deze participatietoeslagen worden automatisch toegekend voor rechtgevende kinderen die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn maar dienen aangevraagd te worden wanneer het kind niet in Vlaanderen is gedomicilieerd.

De organisaties van de deelentiteiten die de kinderbijslag beheren evenals de (private en publieke) kinderbijslagkassen en uitbetalingsactoren stellen hun informatie elektronisch ter beschikking aan de partners uit het netwerk van de KSZ via twee gestructureerde kadasters (tot 31/12/2023) :

1. Het interregionaal kadaster van de kinderbijslag (ORINT) van

 • het Agence pour une Vie de Qualité (voor het Waals Gewest)
 • de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag Iriscare (voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)
 • het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (voor de Duitstalige Gemeenschap)

2. Het Vlaams Kadaster Groeipakket van

 • het agentschap Opgroeien regie en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (voor de Vlaamse Gemeenschap)

Vanaf 1/1/2024 wordt ORINT opgeheven en wordt het kadaster opgesplitst in twee kadasters die zullen worden beheerd door Iriscare (voor de Brusselse dossiers) en AVIQ (voor de Waalse dossiers en de dossiers voor de Duitstalige Gemeenschap). Na het verdwijnen van ORINT zijn er dus 3 kadasters voor gezinsbijslag: één beheerd door Iriscare, één door AVIQ en één door Opgroeien regie.

Gebruik

De KSZ stelt een geïntegreerde dienst ‘ChildBenefitsService’ ter beschikking die toelaat om volgende persoonsgegevens van iedere deelentiteit elektronisch te raadplegen:

 • rechtgevend kind
 • begunstigde(n)
 • periode van het recht op kinderbijslag / Groeipakket (per type toelage)
 • éénmalige premies, bijvoorbeeld geboorte- of adoptiepremie
 • uitbetalingsactor of kinderbijslagfonds

De Kruispuntbank beheert  een personenrepertorium waar wordt bijgehouden wie gekend is in welke regio, voor welk type dossier en voor welke periode, in het domein van de gezinsbijslag. Elke regio houdt dat repertorium actueel. De regio’s beheren op hun beurt een regionaal repertorium dat weergeeft wie is gekend bij welke individuele gezinsbijslagkas, voor welk type dossier en voor welke periode. 

De KSZ-webservice geeft zo informatie weer over:

 • de federale kinderbijslagdossiers tot en met 31/12/2018 (en tot en met 31/12/2019 voor Brussel)
 • de kinderbijslag in het Waals Gewest sinds 1 januari 2019
 • de kinderbijslag in de Duitstalige Gemeenschap sinds 1 januari 2019
 • de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1 januari 2020
 • het Vlaamse Groeipakket sinds 1 januari 2019

Klanten die toegang hebben tot de gegevens:

 • Fedris
 • Federale Pensioendienst
 • Orint
 • OCMW’s (POD Maatschappelijke Integratie)
 • Vlaams Agentschap Opgroeien regie 
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
 • Vlaams Woningfonds
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij)
 • Le SPW TLPE (Service Public Wallon - Territoire, Logement, Patrimoine et Energie)
 • La SWL (Société Wallonne du Logement)
 • La SWCS (Société Wallonne du Crédit Social)
 • Le FLW (Fonds du Logement de Wallonie)

Technische documentatie

Webservice

Voorwaarden - Beraadslagingen

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Referentieberaadslagingen