Overzicht

GSS - MyBEnefits

Algemene informatie

De toepassing MyBEnefits is beschikbaar in mobiele en in webversie.

Aan de hand van de toepassing kan de burger:

  • zelf zijn sociale statuten in real time raadplegen
  • zijn sociale statuten aan de hand van een code bewijzen om zijn rechten te doen gelden
  • een lijst aan voordelen in de cultuur-, vrijetijds- en sportsector raadplegen en deze lijst aanvullen

Aan de hand van de toepassing kan de professional:

  • een code gebruiken om de noodzakelijke voorwaarden te controleren voor de toekenning van een sociaal recht/voordeel
  • een lijst van voordelen in de cultuur-, vrijetijds- en sportsector raadplegen en die aanvullen

MyBEnefits is beveiligd in die zin dat

  • de burger toegang krijgt tot zijn persoonsgegevens nadat hij/zij zich heeft geïdentificeerd
  • de burger enkel een code meedeelt die louter moet worden gevalideerd
  • de professional enkel een code valideert en hij geen toegang heeft tot persoonsgegevens. Hij moet zich bijgevolg niet identificeren

MyBEnefits vult het aanbod aan diensten bedoeld voor de maximale toekenning van rechten aan en biedt een oplossing voor zo veel mogelijk professionals.

Gebruik

Functionaliteit 1 = Controle van de sociale statuten 

De burger raadpleegt in real time nadat hij zich heeft geïdentificeerd, zijn sociale statuten en genereert een code die als elektronisch bewijs geldt en die hij kan tonen om zijn sociale rechten en voordelen vlotter te krijgen

De professionele gebruiker (de toekennende instantie) kan zonder identificatie/authenticatie/technische integratie de code die door een burger wordt gegenereerd en getoond, uitlezen en controleren met het oog op de toekenning van een voordeel.

Functionaliteit 2 = De voordelen opvragen

Op dit ogenblik zijn reeds meer dan 200 voordelen voor personen met een sociaal statuut in kaart gebracht. De voordelen worden weergegeven in de vorm van dynamische lijsten.

De gebruiker kan op een intuïtieve manier de voordelen filteren en zijn opzoeking verfijnen op basis van drie criteria: de geografische zone, het profiel van de gebruiker, de categorie van gezochte voordelen.

standaardoverzicht - mobiele app

 

overzicht met filters - mobiele app

 

Functionaliteit 3 = De zichtbaarheid en het gebruik van de sociale voordelen verhogen  

Iedere burger of professional kan informatie over sociale rechten en voordelen kenbaar maken via de functie “een voordeel meedelen”. Door een paar vakjes aan te vinken en nauwkeurig in te vullen kan de informatie worden gedeeld en de lijst met nieuwe voordelen worden aangevuld. De focus ligt op de volgende drie domeinen: vrije tijd, sport en cultuur.

Overzicht in de webapp van de eerste van de drie te volgen stappen
Overzicht in de mobiele app

Principe van de toepassing MyBEnefits

De toepassing kan worden gebruikt als communicatiekanaal.

De toekenningsinstanties controleren op basis van de gegevens waarover de burger via MyBEnefits beschikt of aan de criteria wordt voldaan voor de toekenning van een aanvullend recht.

  • Een deel van deze gegevens heeft betrekking op de sociale statuten en is momenteel afkomstig van zeven instellingen die actief zijn in de sector van de sociale zekerheid (NIC, FPD, POD MI, DGPH, VSB, Opgroeien en IRIScare).
  • Een ander deel heeft betrekking op gegevens zoals leeftijd, woonplaats, gezinssamenstelling, die vaak toekenningscriteria zijn.

Media kit

Communicatie materiaal richt zich tot de actoren die in contact staan met de rechthebbenden van sociale voordelen