Documentatie

Diensten Description Document
PersonHistory Deze dienst laat toe om de historieken van persoonsgegevens op te vragen uit het KSZ- en Rijksregister. Op dit ogenblik kan men de historische situatie opvragen van: de naam, de geboorte, het geslacht, de burgerlijke staat, de nationaliteit, het overlijden, het adres, de gezinssamenstelling. Elke opzoeking geeft de huidige situatie en alle beschikbare historische gegevens uit beide registers.
PersonInfoGroupService de dienst PersonInfoGroupService laat toe om, op basis van het INSZ van een persoon, subgroepen van wettelijke persoonsgegevens van die persoon op te halen uit het Rijksregister en de KSZ-registers
3 types van opzoekingen zijn mogelijk: 1) actuele persoonsgegevens 2) historiek van de persoonsgegevens 3) de situatie van de persoonsgegevens op een bepaalde datum
PersonNotificationsService de dienst PersonNotificationsService laat  de verdeling van notificaties toe voor mutaties van persoonsgegevens in het Rijksregister en/of in de KSZ-registers naar de partners bij wie het dossier gekend is
PersonService de dienst PersonService laat toe om, op basis van een INSZ of een fonetische opzoeking, de wettelijke persoonsgegevens van een persoon op te halen uit het Rijksregister en de KSZ-registers
PhotoService de dienst PhotoService  laat toe de identiteitsfoto van een persoon in het Rijksregister te raadplegen
PresenceRegistration de dienst PresenceRegistration laat toe de registratie van de aanwezigheid van werknemers op de werkplek door een werkgever en de raadpleging van deze gegevens door interne toepassingen
R000 Geslacht - geboortedatum - nieuw rijksnummer.  
R001 + R020 Verblijfadres.  
R006 Plaats en land van herkomst  
R010 Naamsverandering  
R012 Rechtzetting van een eerder overgemaakt antwoord op een werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs.  
R018 Aangifte van een voorlopig adres in het buitenland.  
R019 Aangifte van een voorlopig adres in België  
R022 Verblijfadres in het buitenland via een Belgische diplomatieke post  
R023 Postadres in het buitenland.  
R031 Nationaliteit  
R100 Geboorteplaats  
R101 Geboortedatum aangegeven door vreemdelingen  
R120 Burgerlijke staat  
R123 Wettelijke samenwoonst  
R141 Gezinshoofd  
R150 Overlijden  
R300 Wettelijke gegevens - Enkel als consultatiebericht !  
R400/401 Gezinssamenstelling - maximaal 18 voorkomens; indien meer voorkomens wordt de R401 gebruikt.
Enkel als consultatiebericht ! Alle ISZ RR  
ReferenceManager Deze dienst laat toe om opvragingen te doen in het verwijzingsrepertorium van de KSZ voor een andere sector dan de eigen sector en voor een bepaald INSZ.