Documentatie

Diensten Description Document
FamilyComposition Deze dienst laat toe om de gezinssamenstelling van een persoon te raadplegen. Gebruikershandleiding FamilyComposition (versie 1.1. van 11/05/2007) FamilyComposition XSD (versie van 13/07/2007)
FamilyCompositionNotifications de dienst FamilyCompositionNotifications laat de publicatie van notificaties toe m.b.t.  de gezinssamenstelling van personen die gekend zijn in het rijksregister
FamilyCompositionService de dienst FamilyCompositionService laat toe de gezinssamenstelling van de personen in het rijksregister en de KSZ-registers te raadplegen; de persoon voor wie de gezinssamenstelling opgevraagd wordt moet niet noodzakelijk het gezinshoofd zijn
FiliationNotifications for childbirth de dienst FiliationNotifications for childbirth laat toe om notificaties te versturen m.b.t. personen met een pasgeborene
FiliationService met de dienst FiliationService kunnen de persoonsgegevens in het Rijksregister worden geconsulteerd die betrekking hebben tot de afstamming
ForeignerSituationService de dienst ForeignerSituation laat toe om voor vreemdelingen de beroepskaarten en arbeidskaarten te raadplegen alsook "speciale" informatie (bijvoorbeeld de reden van het verblijf)
H001 + H020 Verblijfadres  
H031 Nationaliteit  
H120 Burgerlijke staat  
H123 Wettelijke samenwoonst  
H140 Gezinssamenstelling - dit bericht kan slechts opgevraagd worden voor zover de betrokkene zelf ooit gezinshoofd is geweest  
H141 Gezinshoofd  
H142 Gezinssamenstelling - specifiek voor een gezinshoofd en/of een ander gezinslid  
H205 Hoedanigheid van de persoon die is opgenomen in het wachtregister (vluchteling, echtgenote, kind) en datum van de aanvraag.  
H206 Situatie van de persoon opgenomen in het wachtregister met historieken.  
H207 Toegekend OCMW of opvangcentrum dat de vreemdeling ten laste krijgt  
H210 Type register waarin betrokkene is ingeschreven  
H211 Type van document gebruikt bij de inschrijving om de identiteit vast te stellen  
H212 Gekozen verblijfplaats  
H213 Aliassen - andere gebruikte namen en voornamen  
H214 Woonplaats betrokkene / adres aangegeven bij de betrokken instantie  
HandichildNotifications Deze dienst maakt de uitwisseling van informatie tussen de actoren van het "HandiChild"-project mogelijk, teneinde de mededeling van attesten van kinderen met een handicap aan de VSB te automatiseren
HandiServiceV1 de dienst HandiServiceV1 laat toe om à la carte informatieblokken die door de DGPH worden beheerd te verkrijgen en om beperkte gegevensgroepen te verkrijgen
HandiServiceV2 de dienst HandiServiceV2 biedt de mogelijkheid aan de openbare instellingen om de informatie met betrekking tot de aanvragen en erkenningen van een handicap die door de verschillende authentieke bronnen worden beheerd te raadplegen
HDIAllowance de dienst HDIAllowance biedt de mogelijkheid aan het RIZIV om de gegevens inzake periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting in geval van ziekte (of andere inactiviteit) te raadplegen op kwartaalbasis.