A006

Trimestriële mededeling aan andere instellingen, die wettelijke pensioenen betalen, van het percentage van de in te houden solidariteitsbijdrage en van het voorheffingspercentage.

 

Klassieke A1-stromen