910M

Vervanging van een bisnummer door een ander bisnummer of een rijksnummer

 

Klassieke A1-stromen