Veiligheidsloggings

Security logging

Deze component laat toe de gegevens te registreren die de veiligheidsverantwoordelijken nodig hebben om te controleren op welke manier de gebruikers de rechten aanwenden die hen verleend werden voor het gebruik van de toepassingen die hen ter beschikking worden gesteld.

Het gebruik van deze component heeft dus enkel zin voor beveiligde toepassingen. Het gebruik ervan is verplicht voor alle toepassingen waartoe professionals van de sociale zekerheid toegang kunnen krijgen bij de raadpleging van gevoelige gegevens.

Deze component is bedoeld voor J2EE-toepassingen.

Technische logging

Deze component maakt het voor de toepassingen mogelijk om twee types van informatie te loggen:

  • tracing van de activiteiten
  • historiek van de transacties

De component is bedoeld voor J2EE-toepassingen.

IRIS

Deze component is een beveiligde en parametriseerbare webtoepassing die ter beschikking wordt gesteld van de veiligheidsverantwoordelijken van de verschillende instellingen van sociale zekerheid en van de SmalS voor de identificatie van de natuurlijke persoon (ambtenaar, inspecteur, …) die op een gegeven moment de vertrouwelijke of gevoelige gegevens van een burger of een onderneming geraadpleegd of bijgewerkt heeft.
De gebruikers van de toepassing zullen met andere woorden een antwoord moeten kunnen vinden op de vraag 'wie heeft wat gedaan, hoe en wanneer'.