Ticketing

De voornaamste functionaliteit van deze component bestaat erin een “ticketnummer” uit te reiken, dit wil zeggen een gegarandeerd unieke waarde doorheen alle applicaties. Deze waarde is de basisidentificatie die bij elke entiteit gevoegd moet worden die door de toepassing verwerkt wordt; in het bijzonder is het aanbevolen om dit ticketnummer te beschouwen als de primaire sleutel voor de opslag van de gegevens van een aangifte.