Portaal sociale zekerheid

Het portaal van de sociale zekerheid is de ideale toegangspoort tot alle informatie over de sociale zekerheid. Het portaal richt zich tot verschillende doelgroepen

 • burgers
 • ondernemingen (Werkgevers, zelfstandigen, mandatarissen, sociale dienstverrichters, curatoren, werken met contractanten, ...)
 • ambtenaren en andere professionals van de sociale zekerheid

Het portaal biedt een overzicht van de doeleinden van elke online dienst en deelt het vereiste veiligheidsniveau mee om toegang te krijgen tot de toepassing.

De toepassingen die op de portaalsite voor ondernemingen en professionals worden aangeboden zijn de vrucht van het beleid inzake de administratieve vereenvoudiging voor de werkgevers ten opzichte van de instellingen van sociale zekerheid. Dit beleid voert stapsgewijs een elektronische uitwisseling van gegevens in tussen de werkgevers en de instellingen van sociale zekerheid.

De online diensten ten behoeve van de burger omvatten:

 • toepassingen voor anonieme berekening, waarmee de gebruiker bv. gemakkelijk het bedrag van een toelage of de duur van een wachttijd kan berekenen in functie van de gegevens die hij invoert;
 • transactionele toepassingen m.b.t. de sociale persoonsgegevens van de burger die zich kan aanmelden met behulp van zijn elektronische identiteitskaart.

Alle transactionele toepassingen zijn vanzelfsprekend beveiligd en maken gebruik van de basisdiensten van de sociale zekerheid.

Het informatieve portaal voor de burger biedt bovendien duidelijke informatie aan die ingedeeld is volgens acht thema’s :

 • Arbeidsongeschiktheid, -ongeval en beroepsziekte
 • Familie
 • Gezondheid
 • Handicap & invaliditeit
 • Hulp & OCMW
 • Pensioen
 • Verlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking
 • Werk en werkloosheid

Kernwoorden leiden de bezoeker naar overzichtelijke pagina’s met specifieke informatie. De instellingen van sociale zekerheid beheren zelf de inhoud, zodat die altijd correct en up-to-date blijft. Voor wie er meer over wil weten, zijn er duidelijke links naar de verantwoordelijke instelling of naar aanverwante onderwerpen. Daar komen nog tools, bedragen van de uitkeringen en een beschrijving van het systeem van de sociale zekerheid in België bij.