Archief

header newsletter KSZ

Nieuwsbrief van de KSZ - Juni 2021 

MyBEnefits om sociale voordelen te ontdekken of te melden

De toepassing MyBEnefits sluit nu nog beter aan bij de behoeften van de gebruikers. De aanvraag van sociale voordelen wordt nog meer vergemakkelijkt.

Twee nieuwe functionaliteiten zijn voortaan beschikbaar. Hierdoor krijgt de gebruiker een beter zicht op de beschikbare sociale rechten en voordelen voor kwetsbare personen en kunnen deze rechten en voordelen beter worden benut.

Deze voordelen hebben betrekking op de sectoren van cultuur, sport en vrije tijd.

1 - De voordelen opvragen

Op dit ogenblik zijn bijna 200 voordelen voor personen met een sociaal statuut in kaart gebracht.
De voordelen worden weergegeven in de vorm van dynamische lijsten.

De gebruikers kunnen op een intuïtieve manier de voordelen filteren en hun opzoeking verfijnen op basis van drie criteria:

De gewenste geografische zone, met verschillende niveaus van nauwkeurigheid zoals

 • het gewest
 • de provincie
 • de postcode

Het profiel van de MyBEnefits-gebruiker

 • RVV
 • IGO
 • persoon met een handicap
 • persoon met een beperkte mobiliteit
 • leefloon

De categorie van gezochte voordelen

 • cultuur
 • vrije tijd
 • sport

Door op het gekozen voordeel te klikken opent een pop-up-venster met de noodzakelijke informatie:

 • een rechtstreekse link naar de website van de plaats/organisatie
 • een e-mailadres
 • een overzicht van de verschillende voorkeurtarieven met de vermelding van het betrokken sociaal statuut en de voorwaarden

 

2 - De zichtbaarheid en het gebruik van de sociale voordelen verhogen

Er bestaan ontzettend veel sociale rechten en voordelen; ze in kaart brengen en ze voorzien van kwaliteitsvolle informatie is een ambitieuze doelstelling.

Iedere professional of burger die sociale rechten en voordelen toekent of er kennis van heeft, kan deze informatie delen via de functie “Een voordeel meedelen”.

Door een paar vakjes aan te vinken en nauwkeurig in te vullen kan u de informatie delen en de lijst aanvullen met nieuwe voordelen.

De focus ligt op de volgende drie domeinen: vrije tijd, sport en cultuur.

Wat moet u onthouden over MyBEnefits?

MyBEnefits kan een verschil betekenen als zoveel mogelijk gebruikers toetreden.

De burger die bijvoorbeeld recht heeft op een leefloon, een verhoogde tegemoetkoming of een ander sociaal statuut bezit heeft er baat bij MyBEnefits te gebruiken om:

 • op een beveiligde manier de lijst van zijn sociale statuten te ontvangen en ze op een eenvoudige manier te tonen
 • sociale rechten en voordelen die verbonden zijn aan de sociale statuten op te zoeken
 • aan de gemeenschap de sociale voordelen die hij ontdekt heeft mee te delen

Indien een professionele instantie een sociaal voordeel toekent, zoals bijvoorbeeld een verminderd tarief voor een zwembeurt, wordt ze aangemoedigd om MyBEnefits te gebruiken om:

 • na te gaan of een persoon aan de voorwaarden voldoet om het voordeel te krijgen
 • sociale rechten en voordelen die verbonden zijn aan de sociale statuten op te zoeken
 • de sociale voordelen die ze toekent, aan de gemeenschap mee te delen

U heeft de app nog niet?

Download de mobiele versie in Google play 

Surf naar de internetversie op www.mybenefits.fgov.be.

 

Ook voor de KSZ een “status site”

1 - Wat? 

De KSZ heeft een website toegankelijk voor het publiek online gezet.

Via deze website deelt de KSZ de interventies en de incidenten met betrekking tot de diensten mee die door het netwerk van de sociale zekerheid worden gebruikt.

2 - Welke inhoud? 

In het centrale deel kan de status worden opgevolgd van:

 • de incidenten met betrekking tot de diensten van de KSZ
 • de incidenten die door onze gegevensleveranciers en partners zoals het Rijksregister, de RVA, de FPD, het RSVZ, Smals, ... worden meegedeeld

Een kalender met gedetailleerde informatie over:

 • de door de KSZ en haar partners / gegevensleveranciers geplande interventies
 • de impact van elke interventie op de beschikbaarheid van de diensten

Met diverse linken wordt rechtstreeks toegang verleend tot:

 • vergelijkbare sites van onze partners (eHealth-platform, RSVZ, ...)
 • nuttige contactgegevens
 • de FAQ-rubriek van de KSZ

3 - Hoe toegang krijgen? 

Deze site die in de publieke cloud is gehost, is volledig gescheiden van de infrastructuur van de G-Cloud en van de KSZ. Hij is dus steeds toegankelijk bij ernstige problemen op onze infrastructuur.

De link naar de “status site KSZ” op de pagina Service desk vindt u tevens op de website van onze instelling.